Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 28 juli 2021

Root Agency VOF (“wij”, “wij”, of “onze”) exploiteert de website https://rootagency.be/ (de “Dienst”).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt, gebruik maakt van onze Dienst, andere diensten en activiteiten en de keuzes die u in verband met die gegevens hebt.

Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben de termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, te vinden op https://rootagency.be/terms-conditions/

Informatieverzameling en -gebruik bij het bezoeken van de website

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Dienst aan u te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze Dienst kunnen wij bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen die kan worden gebruikt om u te identificeren (“Persoonsgegevens”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • IP-adres (wij maskeren en anonimiseren elk IP-adres alvorens het op te slaan)
 • Cookies en gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook informatie verzamelen over de manier waarop de Dienst wordt geraadpleegd en gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw computer (bijv. IP-adres), het type browser, browserversie, de pagina’s van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s doorbrengt, unieke apparaat-identificaties en andere diagnostische gegevens.

Traceer- en cookiegegevens

Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en bepaalde informatie te bewaren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden van een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die ook gebruikt worden zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze Dienst mogelijk niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

 • Sessiecookies. Wij gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te laten werken.
 • Voorkeur Cookies. Wij gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. Wij gebruiken beveiligingscookies voor veiligheidsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

Wortelagentschap VOF gebruikt de verzamelde gegevens met het oog op:

 • Om de Dienst te verlenen en te onderhouden
 • Om analyses of waardevolle informatie te verstrekken, zodat wij de Dienst kunnen verbeteren
 • Opsporen, voorkomen en aanpakken van technische problemen

Soorten verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Wij kunnen bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren (“Persoonsgegevens”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Emailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoon
 • Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad

Gebruik van gegevens

Root Agency VOF gebruikt de verzamelde gegevens om contact met u op te nemen. Als u contact met ons opneemt en ervoor kiest om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, zullen wij deze informatie gebruiken voor het doel waarvoor u ze aan ons hebt verstrekt, zoals het beantwoorden van uw vraag of u de informatie te verstrekken waarom u hebt verzocht. Door ons vrijwillig uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat wij deze gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren, onder voorbehoud van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Het kan daarbij gaan om het recht van toegang tot, correctie, verwijdering, beperking van of bezwaar tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens, alsmede het recht om een machineleesbare kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming voor een uitdrukkelijk doel, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Retentie

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de toepasselijke wetgeving.

Overdracht van gegevens

Uw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar – en bewaard op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied.

Indien u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest informatie aan ons te verstrekken, wijzen wij u erop dat wij de gegevens, waaronder Persoonsgegevens, naar Nederland overbrengen en daar verwerken.

Root Agency VOF zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Wettelijke vereisten

Root Agency VOF kan uw Persoonsgegevens openbaren in de oprechte overtuiging dat een dergelijke handeling nodig is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendom van Root Agency VOF te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijke wanpraktijken in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het Internet, noch enige methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Dienstverleners

Wij kunnen externe bedrijven en individuen inhuren om onze Service te faciliteren (“Service Providers”), om de Service namens ons te verlenen, om Service-gerelateerde diensten uit te voeren of om ons te assisteren bij het analyseren van hoe onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze gegevens niet voor andere doeleinden openbaar te maken of te gebruiken.

Wij kunnen gebruik maken van derde dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te analyseren.

 • Google Analytics
 • Google Tag Manager (verzamelt zelf geen gegevens, wordt gebruikt voor het implementeren van Google Analytics-tracking)

Google Analytics is een webanalysedienst van Google die websiteverkeer bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst bij te houden en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Wij slaan gegevens over websiteverkeer op met behulp van Google Analytics. Google Analytics zal uw gegevens echter niet delen met andere derde partijen die het platform gebruiken. Alleen Root Agency VOF heeft toegang tot deze gegevens voor het bijhouden en rapporteren van websiteverkeer.

U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Dienst aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteit.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u terecht op de webpagina van Google over privacy en voorwaarden: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Wij hebben deze links voor uw gemak toegevoegd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden. Het is uw vrije keuze om dergelijke sites te bezoeken.

Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen onder de leeftijd van 18 jaar (“Kinderen”).

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de leeftijd van 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons Persoonsgegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de ouderlijke toestemming, nemen wij stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Dienst, voordat de wijziging van kracht wordt en wij de “ingangsdatum” bovenaan dit Privacybeleid zullen aanpassen.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Indien u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Datum van laatste herziening: 28 juli 2021